VybratAvtomobil.ru

Daewoo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
350 ..
106 ..
363 ..
106 ..
355 ..
105 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
116 ..
100 ..
122 ..
97 ..
137 ..
88 ..
145 ..
86 ..
166 ..
73 ..
167 ..
82 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
117 ..
146 ..
124 ..
145 ..
138 ..
136 ..
148 ..
133 ..
163 ..
124 ..
225 ..
81 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
Espero
(54 .)
Espero
Gentra
(97 .)
Gentra
Leganza
(27 .)
Leganza
Matiz
(1247 .)
Matiz
Nexia
(1567 .)
Nexia
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013