VybratAvtomobil.ru

Geely

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CK (Otaka)
(30 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emgrand EC7
(200 .)
 
 
 
 
 
 
306488.
96589.
361321.
68095.
397479.
51338.
476190.
29650.
 
 
 
 
 
 
Emgrand X7
(39 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
551660.
49727.
679385.
23531.
762999.
10259.
 
 
 
 
FC (Vision)
(14 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GC6
(15 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
306308.
36862.
 
 
 
 
 
 
 
 
MK
(153 .)
 
 
165267.
105567.
181452.
108560.
212591.
81153.
234267.
59184.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK Cross
(127 .)
 
 
 
 
 
 
244848.
72352.
267651.
58954.
304917.
50767.
 
 
 
 
 
 
 
 
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013