VybratAvtomobil.ru

Geely

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
265 ..
128 ..
295 ..
112 ..
323 ..
109 ..
347 ..
66 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
468 ..
92 ..
535 ..
75 ..
618 ..
68 ..
-
 
-
 
1041 ..
7 ..
1221 ..
 
1211 ..
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
252 ..
95 ..
277 ..
76 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
121 ..
141 ..
139 ..
131 ..
172 ..
108 ..
181 ..
105 ..
217 ..
110 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
189 ..
111 ..
195 ..
117 ..
211 ..
97 ..
247 ..
86 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
CK (Otaka)
(43 .)
CK (Otaka)
Emgrand EC7
(280 .)
Emgrand EC7
Emgrand X7
(111 .)
Emgrand X7
FC (Vision)
(14 .)
FC (Vision)
GC6
(25 .)
GC6
MK
(192 .)
MK
MK Cross
(155 .)
MK Cross
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013