VybratAvtomobil.ru

Honda CR-V

:   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015    ( )
, .
Honda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-V
Honda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-V
398 , 15

:
Honda CR-V 2006. 697 125 , : 141043 .

: 170 000 . ( "" )
: 1 900 000 . (, )

:
Honda CR-V MT 2004. 534 076 , : 165503 . (75 .)
Honda CR-V AT 2006. 735 609 , : 134861 . (320 .)


:Honda CR-V c MT:
2000.   327 022 .,   : 200338 .    (45 .)  ~ 350000 .
2007.   668 932 .,   : 132992 .    (19 .)  ~ 650000 .
2007.   800 000 .,   : 110000 .    (1 .)
2014.   1 279 375 .,   : 55463 .    (8 .)

Honda CR-V c AT:
1998.   245 371 .,   : 227807 .    (35 .)  ~ 250000 .
2000.   326 321 .,   : 194756 .    (53 .)
2003.   451 750 .,   : 179175 .    (16 .)  ~ 450000 .
2004.   530 986 .,   : 177183 .    (7 .)
2008.   666 029 .,   : 120653 .    (34 .)
2008.   761 660 .,   : 128860 .    (50 .)  ~ 750000 .
2009.   858 240 .,   : 102590 .    (25 .)  ~ 850000 .
2011.   982 789 .,   : 94066 .    (28 .)  ~ 1000000 .
2012.   1 093 850 .,   : 84736 .    (20 .)  ~ 1100000 .
2012.   1 197 245 .,   : 68522 .    (20 .)  ~ 1200000 .
2013.   1 302 467 .,   : 56555 .    (15 .)  ~ 1300000 .
2013.   1 403 000 .,   : 66695 .    (5 .)
2013.   1 505 000 .,   : 34303 .    (5 .)
2015.   1 663 000 .,   : 45000 .    (2 .)
2015.   1 700 000 .,   : 39500 .    (2 .)


Honda
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013