VybratAvtomobil.ru

Hyundai Santa Fe

:   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016    ( )
, .
Hyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa Fe
Hyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa FeHyundai Santa Fe
398 , 15

:
Hyundai Santa Fe 2009. 839 807 , : 118293 .

: 189 000 . ( "" )
: 2 677 440 . (, )

:
Hyundai Santa Fe MT 2007. 526 716 , : 147580 . (74 .)
Hyundai Santa Fe AT 2009. 911 315 , : 111604 . (324 .)


:Hyundai Santa Fe c MT:
2005.   393 250 .,   : 168756 .    (36 .)  ~ 400000 .
2008.   548 818 .,   : 145805 .    (22 .)  ~ 550000 .
2010.   796 750 .,   : 103910 .    (12 .)  ~ 800000 .
2012.   1 040 000 .,   : 121000 .    (1 .)

Hyundai Santa Fe c AT:
2002.   289 726 .,   : 186882 .    (31 .)  ~ 300000 .
2006.   427 791 .,   : 145195 .    (43 .)  ~ 450000 .
2008.   588 045 .,   : 132192 .    (44 .)  ~ 600000 .
2008.   727 615 .,   : 131296 .    (47 .)  ~ 750000 .
2011.   905 776 .,   : 112465 .    (38 .)  ~ 900000 .
2012.   1 045 737 .,   : 84403 .    (27 .)  ~ 1050000 .
2013.   1 206 429 .,   : 91521 .    (14 .)  ~ 1200000 .
2013.   1 353 677 .,   : 73274 .    (31 .)  ~ 1350000 .
2014.   1 502 258 .,   : 62924 .    (19 .)  ~ 1500000 .
2014.   1 660 111 .,   : 41712 .    (9 .)
2015.   1 837 800 .,   : 35040 .    (5 .)
2015.   1 975 975 .,   : 35700 .    (4 .)
2016.   2 159 500 .,   : 1850 .    (4 .)
2017.   2 238 333 .,   : 0 .    (3 .)
2016.   2 439 000 .,   : 0 .    (1 .)
2017.   2 537 000 .,   : 0 .    (2 .)


Hyundai
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013