VybratAvtomobil.ru

Land Rover

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Defender
(19 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discovery
(197 .)
1020375.
115129.
1444900.
118378.
1477400.
111651.
1694625.
96762.
1966875.
160519.
2572615.
68718.
 
 
3467333.
 
 
 
 
 
Discovery Sport
(17 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2351167.
24443.
 
 
2962282.
 
 
 
Freelander
(216 .)
763286.
109980.
846438.
139755.
980769.
96464.
1118167.
82970.
1314200.
76395.
1502545.
54218.
 
 
 
 
 
 
 
 
Range Rover
(233 .)
1162300.
142840.
1421333.
112172.
1807494.
110758.
2057444.
88724.
3830920.
68831.
4554304.
54493.
5110500.
51501.
7308958.
1480.
8002387.
 
 
 
Range Rover Evoque
(92 .)
 
 
 
 
1448241.
84250.
1529125.
78308.
1619600.
63533.
1848234.
60730.
2455615.
22352.
 
 
3191935.
 
 
 
Range Rover Sport
(186 .)
1166764.
128545.
1378733.
120505.
1667607.
89719.
1905636.
89322.
2638250.
67202.
3466000.
58595.
 
 
 
 
5855447.
 
 
 
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013