VybratAvtomobil.ru

Mercedes-Benz

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
190 (W201)
(46 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-
(107 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
957214.
52155.
1045667.
31417.
 
 
 
 
 
 
 
 
B-
(51 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
899100.
55530.
947912.
62916.
 
 
 
 
 
 
 
 
C-
(534 .)
744597.
124325.
773091.
112043.
907772.
92589.
999084.
91367.
1117273.
73810.
1543783.
41334.
1900177.
22960.
2093569.
5929.
2526625.
113.
 
 
C- AMG
(52 .)
 
 
991429.
125171.
915727.
113045.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL-
(22 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLA-
(35 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
1227667.
66278.
1410692.
41680.
1503571.
22586.
 
 
 
 
 
 
CLK-
(47 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLS-
(58 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
2177714.
77218.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-
(881 .)
965318.
135986.
1006241.
108040.
1109519.
106805.
1193366.
93471.
1549925.
66091.
1740876.
53859.
1923765.
35247.
3001476.
5442.
3677065.
183.
 
 
E- AMG
(60 .)
 
 
 
 
1103627.
82374.
 
 
2117778.
58665.
1739833.
57000.
1997333.
18349.
 
 
 
 
 
 
G-
(77 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4885750.
44682.
 
 
 
 
 
 
 
 
G- AMG
(19 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GL-
(200 .)
1275267.
148467.
1549667.
129521.
1719158.
105999.
2098012.
89640.
2965724.
83780.
3280660.
75807.
4216667.
35192.
 
 
 
 
 
 
GL- AMG
(18 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLA-
(29 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1475727.
34963.
1797375.
29749.
2010687.
7791.
 
 
 
 
GLC-
(25 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2960690.
5632.
 
 
 
 
GLE-
(20 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4467800.
8780.
 
 
 
 
GLK-
(107 .)
944000.
143599.
1059778.
105149.
1069833.
102310.
1352697.
89339.
1554158.
63628.
1731088.
60533.
 
 
 
 
 
 
 
 
GLS-
(20 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5380653.
4533.
6013715.
9.
 
 
M-
(261 .)
1146877.
148353.
1327750.
117113.
1576000.
101807.
1954143.
89652.
2317500.
62119.
2727588.
48087.
 
 
 
 
 
 
 
 
M- AMG
(32 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-
(14 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-
(411 .)
1153333.
136167.
1473419.
120850.
1750615.
108080.
1875714.
68074.
3062667.
75014.
4623750.
50746.
5649545.
20751.
7456658.
1683.
 
 
 
 
S- AMG
(29 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL-
(25 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLK-
(12 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprinter
(224 .)
945211.
290190.
1334286.
140051.
1221544.
228235.
1595385.
114282.
1392667.
144867.
 
 
 
 
3797545.
7107.
 
 
 
 
Sprinter Classic
(52 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1933118.
698.
1865333.
 
 
 
V-
(22 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5141900.
8714.
 
 
 
 
Viano
(45 .)
 
 
 
 
1619143.
126503.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vito
(145 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2237500.
2000.
 
 
 
 
W123
(24 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W124
(107 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013