VybratAvtomobil.ru

Nissan X-Trail

:   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020    ( )
, .
Nissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-Trail
Nissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-TrailNissan X-Trail
508 , 15

:
Nissan X-Trail 2012. 967 517 , : 124046 .

: 250 000 . ( "" )
: 2 507 944 . (, )

:
Nissan X-Trail MT 2009. 711 849 , : 162741 . (104 .)
Nissan X-Trail CVT 2014. 1 106 094 , : 102802 . (355 .)
Nissan X-Trail AT 2005. 514 438 , : 191801 . (48 .)


:Nissan X-Trail c MT:
2005.   451 184 .,   : 211706 .    (45 .)  ~ 450000 .
2010.   747 581 .,   : 149478 .    (43 .)  ~ 750000 .
2015.   1 151 500 .,   : 86833 .    (6 .)
2019.   1 478 167 .,   : 25290 .    (6 .)
2020.   1 770 000 .,   : 0 .    (2 .)

Nissan X-Trail c CVT:
2008.   440 000 .,   : 119000 .    (1 .)
2008.   517 692 .,   : 182692 .    (13 .)  ~ 500000 .
2009.   627 517 .,   : 170096 .    (58 .)  ~ 650000 .
2011.   749 976 .,   : 139430 .    (62 .)
2012.   868 571 .,   : 120902 .    (49 .)  ~ 850000 .
2014.   997 654 .,   : 120082 .    (13 .)  ~ 1000000 .
2015.   1 118 330 .,   : 93710 .    (30 .)  ~ 1100000 .
2016.   1 230 775 .,   : 77703 .    (20 .)  ~ 1250000 .
2016.   1 353 708 .,   : 76755 .    (24 .)  ~ 1350000 .
2017.   1 482 846 .,   : 39492 .    (13 .)  ~ 1500000 .
2018.   1 595 471 .,   : 42155 .    (17 .)  ~ 1600000 .
2019.   1 723 667 .,   : 25386 .    (9 .)
2019.   1 839 000 .,   : 20000 .    (10 .)  ~ 1850000 .
2020.   1 982 742 .,   : 1770 .    (12 .)  ~ 2000000 .
2020.   2 063 167 .,   : 1000 .    (6 .)
2020.   2 177 600 .,   : 0 .    (5 .)
2020.   2 333 596 .,   : 0 .    (7 .)
2020.   2 471 000 .,   : 0 .    (4 .)

Nissan X-Trail c AT:
2004.   445 921 .,   : 202524 .    (38 .)
2010.   873 286 .,   : 125786 .    (7 .)


Nissan
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013