VybratAvtomobil.ru

SEAT

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
725 ..
121 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
319 ..
140 ..
-
 
402 ..
101 ..
427 ..
110 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
414 ..
160 ..
442 ..
134 ..
430 ..
135 ..
583 ..
131 ..
715 ..
101 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
Alhambra
(17 .)
Alhambra
Altea
(10 .)
Altea
Cordoba
(48 .)
Cordoba
Ibiza
(111 .)
Ibiza
Leon
(105 .)
Leon
Toledo
(37 .)
Toledo
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013