VybratAvtomobil.ru

Suzuki

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Baleno
(10 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escudo
(14 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Vitara
(404 .)
596714.
128907.
744529.
106011.
787727.
76306.
857444.
76041.
914200.
48819.
1035708.
36389.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignis
(23 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jimny
(48 .)
 
 
 
 
596571.
59000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liana
(53 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splash
(11 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swift
(68 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SX4
(190 .)
424400.
92242.
477214.
74617.
509716.
72974.
559874.
71167.
590660.
58551.
714188.
49993.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitara
(36 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1124129.
13601.
 
 
 
 
Wagon R
(16 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013