VybratAvtomobil.ru

Volkswagen Polo

:   2000   2003   2004   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020    ( )
, .
Volkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen Polo
Volkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen PoloVolkswagen Polo
996 , 15

:
Volkswagen Polo 2015. 572 318 , : 93972 .

: 115 000 . ( "" )
: 1 303 500 . (, )

:
Volkswagen Polo MT 2014. 528 108 , : 101099 . (575 .)
Volkswagen Polo AT 2016. 639 598 , : 81510 . (384 .)
Volkswagen Polo AMT 2015. 697 683 , : 78659 . (29 .)


:Volkswagen Polo c MT:
1999.   139 800 .,   : 195065 .    (5 .)
2003.   168 333 .,   : 203500 .    (6 .)
2006.   215 000 .,   : 233575 .    (4 .)
2008.   248 750 .,   : 180831 .    (4 .)
2011.   288 272 .,   : 196792 .    (15 .)  ~ 300000 .
2012.   324 731 .,   : 178427 .    (26 .)
2012.   359 320 .,   : 164976 .    (50 .)  ~ 350000 .
2012.   396 868 .,   : 144230 .    (69 .)  ~ 400000 .
2013.   434 323 .,   : 110782 .    (64 .)  ~ 450000 .
2014.   471 022 .,   : 116822 .    (58 .)
2014.   510 758 .,   : 91193 .    (31 .)  ~ 500000 .
2016.   546 167 .,   : 90447 .    (48 .)  ~ 550000 .
2016.   587 436 .,   : 72388 .    (35 .)  ~ 600000 .
2017.   626 260 .,   : 55258 .    (25 .)  ~ 650000 .
2017.   659 976 .,   : 59193 .    (24 .)
2018.   697 235 .,   : 36337 .    (19 .)  ~ 700000 .
2018.   740 955 .,   : 35379 .    (20 .)  ~ 750000 .
2020.   782 038 .,   : 5646 .    (8 .)
2019.   806 433 .,   : 20238 .    (9 .)
2019.   842 933 .,   : 23334 .    (6 .)
2020.   895 869 .,   : 3626 .    (16 .)  ~ 900000 .
2020.   920 600 .,   : 0 .    (6 .)
2020.   965 362 .,   : 192 .    (13 .)  ~ 950000 .
2020.   994 129 .,   : 0 .    (7 .)
2020.   1 034 400 .,   : 1 .    (2 .)
2020.   1 061 600 .,   : 0 .    (1 .)
2020.   1 111 700 .,   : 0 .    (1 .)
2020.   1 190 900 .,   : 0 .    (1 .)

Volkswagen Polo c AT:
2002.   185 000 .,   : 156000 .    (1 .)
2005.   256 667 .,   : 191792 .    (3 .)
2011.   343 267 .,   : 165599 .    (15 .)
2012.   403 917 .,   : 143021 .    (36 .)
2013.   450 780 .,   : 129536 .    (55 .)
2014.   506 743 .,   : 114941 .    (37 .)
2015.   570 707 .,   : 99803 .    (41 .)
2016.   636 020 .,   : 73981 .    (44 .)
2017.   695 700 .,   : 56945 .    (30 .)
2018.   752 670 .,   : 41886 .    (34 .)
2018.   814 219 .,   : 36310 .    (16 .)  ~ 800000 .
2019.   869 565 .,   : 10353 .    (14 .)  ~ 850000 .
2020.   935 252 .,   : 5848 .    (19 .)
2020.   994 125 .,   : 125 .    (16 .)  ~ 1000000 .
2020.   1 046 811 .,   : 0 .    (9 .)
2020.   1 126 283 .,   : 0 .    (6 .)
2020.   1 158 333 .,   : 1 .    (3 .)
2020.   1 218 300 .,   : 0 .    (3 .)


Volkswagen
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013