VybratAvtomobil.ru

/ 100000

100 . 15 100000 . . : , , , 2019 .

:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: AT  CVT  MT  

 2105 2105 2105
 2105 2105
 
2105
2007.     99 600 .     59400 .
   
( 19 )

 

 2107 2107 2107
 2107 2107
 
2107
2008.     100 100 .     68100 .
   
( 60 )

 

 Chance Chance Chance
 Chance Chance
 
Chance
2010.     101 600 .     100700 .
   
( 21 )

 

 Sens Sens Sens
 Sens Sens
 
Sens
2007.     100 600 .     106500 .
   
( 35 )

 

Chery Amulet (A15)Chery Amulet (A15)Chery Amulet (A15)
Chery Amulet (A15)Chery Amulet (A15)
 
Chery Amulet (A15)
2007.     99 400 .     108400 .
   
( 31 )

 

Iran Khodro SamandIran Khodro SamandIran Khodro Samand
Iran Khodro SamandIran Khodro Samand
 
Iran Khodro Samand
2007.     100 700 .     109600 .
   
( 12 )

 

 31105  31105  31105
 31105  31105
 
31105
2006.     99 400 .     112000 .
   
( 17 )

 

 3110  3110  3110
 3110  3110
 
3110
2002.     99 000 .     116000 .
   
( 18 )

 

Chevrolet LanosChevrolet LanosChevrolet Lanos
Chevrolet LanosChevrolet Lanos
 
Chevrolet Lanos
2007.     101 900 .     125100 .
   
( 69 )

 

 2115 Samara 2115 Samara 2115 Samara
 2115 Samara 2115 Samara
 
2115 Samara
2006.     100 100 .     126600 .
   
( 91 )

 

Daewoo NexiaDaewoo NexiaDaewoo Nexia
Daewoo NexiaDaewoo Nexia
 
Daewoo Nexia
2007.     101 000 .     130300 .
   
( 268 )

 VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013