VybratAvtomobil.ru

/ 200000

200 . 15 100000 . . : , , , 2019 .

:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: AT  CVT  MT  

 31105  31105  31105
 31105  31105
 
31105
2007.     194 900 .     60800 .
   
( 11 )

 

 2110 2110 2110
 2110 2110
 
2110
2010.     193 000 .     67700 .
   
( 18 )

 

 Chance Chance Chance
 Chance Chance
 
Chance
2011.     195 000 .     71000 .
   
( 23 )

 

Chery Bonus (A13)Chery Bonus (A13)Chery Bonus (A13)
Chery Bonus (A13)Chery Bonus (A13)
 
Chery Bonus (A13)
2012.     207 100 .     73400 .
   
( 14 )

 

Daewoo NexiaDaewoo NexiaDaewoo Nexia
Daewoo NexiaDaewoo Nexia
 
Daewoo Nexia
2011.     196 100 .     74100 .
   
( 195 )

 

Geely MKGeely MKGeely MK
Geely MKGeely MK
 
Geely MK
2011.     200 900 .     76000 .
   
( 48 )

 

LADA KalinaLADA KalinaLADA Kalina
LADA KalinaLADA Kalina
 
LADA Kalina
2010.     198 500 .     78400 .
   
( 45 )

 

LADA 4x4 ()LADA 4x4 ()LADA 4x4 ()
LADA 4x4 ()LADA 4x4 ()
 
LADA 4x4 ()
2009.     202 300 .     80600 .
   
( 15 )

 

Chevrolet LanosChevrolet LanosChevrolet Lanos
Chevrolet LanosChevrolet Lanos
 
Chevrolet Lanos
2009.     192 800 .     84600 .
   
( 39 )

 

LIFAN SolanoLIFAN SolanoLIFAN Solano
LIFAN SolanoLIFAN Solano
 
LIFAN Solano
2011.     203 200 .     88500 .
   
( 44 )

 

LADA GrantaLADA GrantaLADA Granta
LADA GrantaLADA Granta
 
LADA Granta
2013.     208 800 .     91600 .
   
( 39 )

 VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013