VybratAvtomobil.ru

Hyundai Creta

:   2016   2017   2018   2019   2020    ( )
, .
Hyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai Creta
Hyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai CretaHyundai Creta
295 , 15

:
Hyundai Creta 2019. 1 099 417 , : 25447 .

: 695 000 . ( "" )
: 1 567 000 . (, )

:
Hyundai Creta MT 2019. 1 015 606 , : 25908 . (78 .)
Hyundai Creta AT 2019. 1 129 543 , : 25281 . (217 .)


:Hyundai Creta c MT:
2017.   835 000 .,   : 64411 .    (15 .)  ~ 850000 .
2019.   999 967 .,   : 20322 .    (42 .)  ~ 1000000 .
2020.   1 175 631 .,   : 5286 .    (18 .)  ~ 1200000 .
2020.   1 363 350 .,   : 0 .    (1 .)

Hyundai Creta c AT:
2020.   833 000 .,   : 0 .    (1 .)
2018.   888 722 .,   : 42970 .    (18 .)  ~ 900000 .
2017.   952 046 .,   : 53922 .    (26 .)  ~ 950000 .
2018.   1 019 665 .,   : 33034 .    (34 .)
2019.   1 096 873 .,   : 25498 .    (45 .)  ~ 1100000 .
2019.   1 167 653 .,   : 21422 .    (32 .)  ~ 1150000 .
2019.   1 245 987 .,   : 10676 .    (18 .)  ~ 1250000 .
2020.   1 305 341 .,   : 6407 .    (14 .)  ~ 1300000 .
2020.   1 386 301 .,   : 3743 .    (15 .)  ~ 1400000 .
2020.   1 465 550 .,   : 5392 .    (3 .)
2020.   1 542 409 .,   : 0 .    (8 .)


Hyundai
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013